Faglig, praktisk, kreativ og udfordrende

Et skoleår hos os byder på mange udfordringer og muligheder. Derfor sætter vi fokus på de gode vaner, ved at starte hver dag med at spise sund morgenmad, se nyheder eller en anden dannelsesrelevant udsendelse og efterfølgende gå en tur, så eleverne er fysisk og mentalt rustet til resten af dagens skolearbejde.

På 10’eren bliver du mødt, der hvor du er. Vi tilbyder alle de basisfag du skal bruge, for at blive klar til at få succes på en hvilken som helst ungdomsuddannelse. Vores basisfag ligger i tidsrummet 10-13, således at vi får mest udbytte af, hvornår et ungt menneske lærer bedst.

Vores basis- og tilbudsfag er:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik
 • Tysk
 • Fysik/kemi

Vi ved, at det for vores elever kan være svært at bevare koncentrationen om eftermiddagen. Derfor er alle eftermiddage på 10’eren fyldt med forskellige aktiviteter, der skal styrke elevernes sociale, faglige, praktiske og kreative kompetencer. Det er vigtigt for et ungt menneske også at udfordre sig inden for disse kompetencer, da disse er med til at skabe det hele menneske, samt give succesoplevelser, der kan komme eleven til gode, i forhold til skolens samlede undervisningstilbud.

Fag der udbydes om eftermiddagen er:

 • Teater/musik
 • Fitness
 • Fodbold
 • Makrøv
 • Rugby
 • Billedkunst
 • Sy/Strik
 • Samfundsfag
 • Psykologi/filosofi
 • Ekstra-Dansk
 • Ekstra-Engelsk
 • Ekstra-Matematik