10’eren er efterskolen, hvor du sover hjemme.

Det er i et fællesskab, man udvikler sig som ungt menneske, og sammenhold, respekt og anerkendelse er vores udgangspunkter for dette. For os er det vigtigt at have en god relation med eleverne. Derfor får hver elev på 10’eren tilkendt en kontaktperson, der kan varetage samarbejde med hjemmet, men også ”være der” for eleven, hvis der er brug for en at tale med. Vi tror på, at den gode relation kan hjælpe eleven til at lykkes, hvad enten dette er fagligt eller socialt. Derfor har vi også på 10’eren en klar anti-mobbestrategi, og en konflikthåndtering hvor vi tager disse problemstillinger alvorligt, da vi ved hvor meget det kan fylde og hæmme et ungt menneskes udvikling.

På 10’eren vægter vi en sund arbejdsmoral højt. Der er derfor mulighed for at tilpasse undervisningen, så man kan passe sit fritidsjob, eller komme i praktik. Fordi 10’eren kun forløber et skoleår, kan der være meget at se til. Derfor har vi en klar politik om at mobiltelefoner og sociale medier ikke må benyttes i selve undervisningen. Dette gør vi ikke for at straffe, men hjælpe vores elever, så de med så få forstyrrelser som muligt, oplever succes i undervisningen.